Betingelser for medlemskap i Hemsedal Skiforening

Familiemedlemskap koster kr 660.- og gjelder for 2 eller flere familiemedlemmer med samme adresse

Enkeltmedlemsskap koster kr 440.-.

Enkeltmedlemskap for senior over 67 år koster kr 290.-

Medlemsåret løper fra 1. oktober til 30. september.

Hemsedal Skiforening behandler personvern-opplysninger i henhold til GDPR. Full informasjon vil fremkomme ved innmelding.
Du kan også lese disse under "Om oss" på hjemmesiden.