Plan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet

Plan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet

Publisert av Finn Solbakken den 15.03.23.

Hemsedal kommune skal i løpet av mai-juni 2023 vedta kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet - FIFA-planen. 

Planen vil er ikke juridisk bindende, men vil gi klare føringer om hva kommunen vil prioritere. Slik vi leser planen handler det meste om sentrumsnære tiltak knyttet til befolkningssentraene Ulsåk, Trøym og Tuv. Hemsedal Skiforening mener at planen bør utvides til å også omfatte HELE Hemsedal og gjennom det ta ansvar for friluftstilbudene til HELE befolkningen, både fastboende og fritidsboende. 

Vi forventer at kommunen står frem og tar et overordnet ansvar for ikke kommersielt friluftsliv sommer som vinter. I det legger vi at kommunen blir tydelig i rollen som premissgiver og bestiller.

Hemsedal Skiforening har gitt sin høringsuttalelse - denne kan du lese her. Vi har også lagt ved kommunens utkast til Tematisk kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.