Løypeutvikling - felles ambisjonsnivå

Løypeutvikling - felles ambisjonsnivå

Publisert av Finn Solbakken den 20.01.21.
Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 skal rulleres/revideres i 2021. Hemsedal Skiforening ønsker å ta aktiv del i dette arbeidet. Vi vil gjennom tett dialog med kommunen og andre sentrale aktører søke å forankre et høyere ambisjonsnivå for langrenn- og tursykkelsatsingen. I vedlagte presentasjon kan du lese mer om fakta og planprosessen.
HSF - løypeutvikling 2021 - 11012021.pdf