HAR DU LYST TIL Å BIDRA?

HAR DU LYST TIL Å BIDRA?

Publisert av Eivind Solberg den 28.12.20.


Hemsedal Skiforening er som frivillig organisasjon helt avhengig av at noen påtar seg verv i styret og arbeidsutvalg.


Veldig mye er bra i Hemsedal, men tilbakemeldingen fra medlemmene er tydelige på at de ønsker bredere løyper for både klassisk og skøyting, og det ønskes tidligere løyper. For sommersesongen ønskes det bedre tilrettelegging for tursykling.

Styret har utarbeidet et forslag til en «ny» strategi og handlingsplan. Denne vil bli gjennomgått på Årsmøtet den 30. des 2020. Utkastet er lagt ut på skiforeningens hjemmeside under «Årsmøte».

For å få realisert strategien ønsker vi at du som brenner for friluftslivet i Hemsedal, blir med og tar et tak for fellesskapet. I vedlagte dok ser du hvordan HSF er tenkt organisert, og hvilke roller og ansvar som følger. 

Vi vil gjerne høre fra deg om det er et eller flere områder hvor du kan tenke deg å bidra.

Kontakt: Øyvind Grepperud | 415 45 307 | oyvind@hemsedalskiforening.no eller Finn Solbakken | 900 98 164 | finn@hemsedalskiforening.no

 


HSF - organisering - roller og ansvar v3 - 28122020.pdf