BRUKERNE ER GODT FORNØYD, MEN .......

BRUKERNE ER GODT FORNØYD, MEN .......

Publisert av Finn Solbakken den 16.04.21.

Om vintertilbudet sier brukeren at de er veldig fornøyd med kvaliteten på løypekjøringen, men ønsker:

 • Bredere løyper tilrettelagt for både skøyting og klassisk
 • Flere og mer varierte løyper
 • Høyere frekvens på preparering av løypene
 • Flere høyfjellsløyper – også kvistede - tidligere kjørt opp enn uke 7
 • Topp 10 vinter
 • Bedre parkeringsmuligheter ved utfartssteder.

Om sommer/høstilbudet sier brukerne at de er godt fornøyd med satsingen på sykling, med flytsti og downhill, men ønsker:

 • Bedre tilrettelagte sykkelstier i fjellet
 • Flere muligheter for rundturer hvor stier og veier knyttes sammen
 • Familievennlige alternativ
 • Bedre rydding og merking av stier i skogsbeltet og på høyfjellet
 • Utvide / rullere Topp 20
 • Bedre informasjon om mulighetene til jakt/fiske og padling
 • Flere via ferrata.

Om spørreundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av Hemsedal Skiforening i tidsrommet 21. februar til 10. mars 2021 og var åpen for alle – dvs både medlemmer og ikke medlemmer, fastboende og fritidshemsedøler. Undersøkelsen er anonym.

486 har svart – fordeler seg med ca 11% fastboende og 89% fritidshemsedøler.

Formålet har vært å kartlegge brukernes erfaringer, og innhente synspunkter og ideer til videre utvikling av friluftstilbudet i hele Hemsedal – sommer som vinter.

Hovedfokuset til undersøkelsen har vært på langrenn og sykling, men også med mulighet til å gi tilbakemelding og innspill på alle andre aktiviteter.

Kommunedelplanen for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 2021-2024, skal rulleres i 2021. Planen er viktig og vil gi klare prioriteringer. Hemsedal Skiforening vil ta aktiv del i dette arbeidet sammen med kommunen og andre sentrale aktører.

 

Merk! Dokument nr 2 er selve rapporten