ÅRSMØTE 2021 (avholdes 8 feb 2022)

ÅRSMØTE 2021 (avholdes 8 feb 2022)

Publisert av Finn Solbakken den 18.01.22.

Et lite TILBAKEBLIKK på 2021
Selv om 2021 ble annerledesåret på grunn av Covid 19, bød året likevel på mange flotte friluftsopplevelser både i langsrennsløypene og på sykkel. Dessverre måtte BARNAS HOLMENKOLLDAG PÅ GRAVSET avlyses både i 2020 og 2021, men i 2022 håper vi igjen å kunne invitere til et hyggelig familiearrangement på Palmesøndag.
LANGRENNSBUSSEN kjørte færre turer i 2021 enn vi hadde håpet på, men her må været og lite snø mellom Bjøberg og Bulien ta mye av skylden. I 2022 vil Langrensbussen gå så snart løypene er klare.
De 10 RASTEPLASSENE har vært flittig brukt hele sesongen – et fint turmål for store og små!
Når det gjelder LØYPEKJØRING OG LØYPEUTVIKLING har Hemsedal Skiforening bidratt men over 300.000.- i 2021. Følgende formål/tiltak har fått økonomisk støtte:
Kr 200.000.- driftstilskudd til Hemsedal Utmarksservice (HUS)
Kr 40.000.- til prosjekt Heimskar hvor skiløypen nå er lagt opp på tørt land – dugnad og spleiselag med HUS.
Kr 13.500.- til prosjekt nye bro mellom Attjern og Helsingvatn – dugnad og samarbeid Helsinglia Vel og HUS.
Kr 23.000.- til prosjekt løypeutbedring av løypen Helsingvatn rundt mellom Attjern og Ulsåkstølen – samarbeid Helsinglia Vel og HUS – utført av maskinentreprenør.
Kr 30.000.- til løypekjøring i omr Vavatn/Harahorn – løypekjøring utført av Solheisen.
I februar/mars 2021 ble det gjennomført en stor KARTLEGGING av friluftstilbudet i Hemsedal. Formålet var å kartlegge brukernes erfaringer, og innhente synspunkter og ideer til videre utvikling av friluftstilbudet i hele Hemsedal – sommer som vinter.
Undersøkelsen var åpen for alle – dvs både medlemmer og ikke medlemmer, fastboende og fritidshemsedøler. 486 svarte – fordelt med ca 11% fastboende og 89% fritidshemsedøler.
Resultatene fra undersøkelsen er formidlet til alle relevante aktører. Mye er bra, men mye arbeid står igjen mht videre utvikling av friluftstilbudet innen bl.a. langrenn og tursykling. Potensialet er stort! På www.hemsedalskiforening.no kan du lese hele rapporten.
I 2021 skulle KOMMUNEDELPLAN for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 vært rullert/revidert. På grunn av manglende ressurser besluttet kommunestyret i desember 2021 å utsette det til 2022. Hemsedal Skiforening ønsker å ta aktiv del i dette arbeidet. Vi har tett dialog med kommunen og andre sentrale aktører for å søke å forankre et høyere ambisjonsnivå for langrenn- og tursykkelsatsingen. På www.hemsedalskiforening.no kan du lese en presentasjon med mer fakta og om selve planprosessen.
Hvis du ikke er medlem av Hemsedal Skiforening, oppforderer vi deg til å MELDE DEG INN og på den måten bidra til videre utvikling av friluftstilbudet i hele Hemsedal – meld deg inn HER